موسسه آموزشی مَن

تیم مشـاوران

تیم ما

بنیان گذاران مَن

مهدی قزلباش

مدیر، برنامه ریز و
ناظر علمی آموزشگاه

نرگس میناخانی

مدیر تیم مشاوره
مشاوره ارشد گروه تجربی
--------------
دانشجوی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تیم مشاوران مَن

مریم محمدی

مشاور گروه ریاضی
--------------
دانشجوی مهندسی معدن
دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

مریم محمدزاده

برنامه ریز و حسابدار گروه

فاطمه مبینی

مشاور ارشد ریاضی
--------------
مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه
دانشگاه صنعتی شریف تهران

پویا امینی

مشاور ارشد گروه انسانی
--------------
دانشجوی علوم قضایی
دانشگاه علوم قضایی و
خدمات دادگستری تهران
سبد خرید
Subtotal 0 تومان